Sử dụng men vi sinh VBIO-3 để xử lý nước thải chăn nuôi lợn

29 Tháng Sáu 2021

Công ty Viet Bio-organic đã khảo sát và cung cấp men vi sinh VBIO-3 cho xử lý chất thải chăn nuôi, nhiều trang trại chăn nuôi lợn.
Đối tượng sử dụng men:
- Trạm xử lý nước thải chăn nuôi  với kết quả xử  lý vẫn ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Trang trại chăn nuôi chưa có trạm xử lý nước thải hoặc đã có bể biogas.
Sau khi đã sử dụng men vi sinh trong thời gian 7-10 ngày,  cách sử dụng theo hướng dẫn của kỹ thuật công ty. Nước thải đã cải thiện rất nhiều, giảm ô nhiễm. Đối với trạm XLNT kết quả đạt tiêu chuẩn môi trường.


Nguyên nhân, các vi sinh vật được kích hoạt sinh sôi phát triển theo cấp số nhân, chúng có tác dụng:
1, Ức chế sự phát triển của vi khuẩn hoạt tính kém và sinh sản của vi sinh vật gây bệnh, giảm sản xuất mêtan, amoniac, hydro sunfua, và cải thiện chất lượng nước. 
2, Phân hủy nhanh chóng nhiều loại cacbohydrat khác nhau, chất hữu cơ trong nước thải, hạt lơ lửng và vật chất phức tạp ở đáy phù sa, và chuyển hóa chúng thành các phân tử được sử dụng bởi các quá trình trao đổi chất khác nhau của vi sinh vật. 
3, Giảm mức COD, BOD và TSS một cách hiệu quả, và làm sạch các vùng nước. 
4, Giảm hoặc loại bỏ bong bóng nước do axit béo chưa phân hủy, khử mùi nước thải, giảm ô nhiễm không khí và giảm muỗi và bay. 
5, Phân giải chất đạm, tinh bột, chất béo, dầu ăn, xylan, xenlulozơ. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dùng thử, đánh giá hiệu quả của dùng phương pháp sinh học để xử lý nước thải hữu cơ có nông độ ô nhiễm cao.
Điện thoại tư vấn: 0813471756.

Để lại bình luận của bạn