CÔNG TY CÔNG NGHỆ HỮU CƠ SINH HỌC VIỆT

Chuyên nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và cung cấp chế phẩm sinh học, phân hữu cơ và xử lý môi trường, thiết bị công nghệ phục vụ nông nghiệp.

Sản phẩm nổi bật
Tin tức