Chuyên giao công nghệ

Xử lý chất thải nhà bếp thành phân hữu cơ

TJ-005
Liên hệ: 0969648859

Tái chế chất thải nhà bếp thành phân hữu cơ Sử dụng: nhà bếp khách sạn, trường học, khu công nghiệp, cơ quan,...