Dây chuyền sản xuất phân

Dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ

VBIO-ORGANIC
Liên hệ: 0969648859

Dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ, nguyên liệu từ phân gia cầm, gia súc,... do VBIO-ORGANIC cung cấp được thực hiện từ quá trình lên men đến sản phẩm tạo hạt đóng bao.

Máy đảo trộn phân hữu cơ - điều khiển từ xa

JRLD-2600
Liên hệ: 0969648859

máy đảo trộn phân hữu cơ gia cầm, gia súc, phế phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ Điều khiển từ xa và bằng tay, không người lái