Máy ép phân

Máy ép phân sàng rung

VB-800
Liên hệ: 0969648859

Máy tách ép phân sàng rung, 2 cấp. Tách ép phân lợn, bò thu hồi nhiều hơn so các loại máy khác.

Máy ép phân

S200
Liên hệ: 0969648859

Máy tách ép phân trục vít cho trang trại heo, bò.. Phù hợp trang trang quy mô >1000 heo và 30 bò trỏ lên. Chạy bền bỉ và ép ra nhiều phân khô.