Máy nông nghiệp

Máy đảo trộn phân hữu cơ - điều khiển từ xa

JRLD-2600
Liên hệ: 0969648859

máy đảo trộn phân hữu cơ gia cầm, gia súc, phế phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ Điều khiển từ xa và bằng tay, không người lái