Vi sinh hữu cơ

Men vi sinh ủ phân hữu cơ

VBIO-2
Liên hệ: 0969648859

Dùng ủ phân gia cầm và gia súc, chất thải nông nghiệp, rác thải hữu cơ, bùn thải, chất thải đô thị...

Men vi sinh xử lý nước thải

VBIO-3
Liên hệ: 0969648859

Xử lý nước thải chăn nuôi, nước thải đô thị, nước thải công nghiệp

Đệm sinh học chăn nuôi gia cầm, gia súc

VBIO-4
Liên hệ: 0969648859

Men vi sinh làm đệm sinh học cho chuồng trại, xử lý phân gia súc, gia cầm.

Men khửi mùi VBIO

VBIO
Liên hệ: 0969648859

Xử lý mùi hôi thối rác thải sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi, lò mổ, chế biến thực phẩm cây trồng, nhà máy tinh bột, bể phốt, nhà vệ sinh ....

Men vi sinh cho nước uống gia cầm, gia súc

VBIO-5
Liên hệ: 0969648859

Giải độc sinh học, Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, Làm khô khuôn phân, Khử mùi hôi chuồng trại.

Men vi sinh cho thức ăn chăn nuôi

VBIO-6
Liên hệ: 0969648859

Tăng trọng nhanh, nâng cao khả năng tiêu hóa, sức đề kháng của vật nuôi và tăng cường khả năng chống stress